Vergroot hier uw lettertype:

Stichting Manna

Stichting Manna biedt psychosociale, pastorale therapeutische hulpverlening en advisering op ambulante basis, vanuit een christelijke visie. Dit doen we in samenwerking met diverse organisaties en netwerkpartners.

Daarom kunnen wij ook op doeltreffende wijze snelle hulpverlening bieden voor uw problemen. meer informatie over de gebieden waarop wij hulp verlenen kunt u vinden op de pagina ‘hulpverlening’

Stichting Manna heeft voor haar werkzaamheden, handelen en beslissingen de christelijke geloofsleer als basis. Conform de stichtingsakte is de doelstelling van Stichting Manna: "het verlenen van hulp aan mensen in psychische, geestelijke of sociale nood."

Stichting Manna kan geen opvang bieden. Wel kunnen wij, in samenwerking met netwerkpartners, ondersteuning bieden en advies geven over de mogelijkheden die elders beschikbaar zijn.

Wij kunnen geen hulp verlenen bij psychiatrische problemen maar wel ondersteuning bieden in doorverwijzing en begeleiding. Wij verlenen wel hulp bij nazorgtrajecten.