Welkom bij Stichting Manna

Wij bieden psychosociale, pastorale therapeutische hulpverlening en advisering op ambulante basis, vanuit een christelijke visie.

Over ons

ONZE CURSUSSEN

COUNSELLING LOVERBOY PROBLEMEN
GEZINSBEGELEIDING LOVERBOY PROBLEMEN
EERGERELATEERD GEWELD

Stichting Manna

Stichting Manna biedt vanuit een christelijke visie een ruim aanbod aan psychosociale hulpverlening en advisering op ambulante basis.  Dit doen we in samenwerking met diverse organisaties en netwerkpartners.

Door het multidisciplinaire aanbod kunnen wij op een doeltreffende wijze snelle hulpverlening bieden voor uw problemen. Meer informatie over de onderwerpen waarin wij hulp verlenen kunt u vinden op de pagina ‘hulpverlening’

Stichting Manna heeft voor haar werkzaamheden, handelen en beslissingen de christelijke geloofsleer als basis. Conform de stichtingsakte is de doelstelling van Stichting Manna: “het verlenen van hulp aan mensen in psychische, geestelijke of sociale nood.” Concreet betekent dat iedereen, ongeacht religie, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, sociale omstandigheden of ieder ander niet relevant onderwerp binnen onze doelstellingen hulp kan krijgen.

Stichting Manna kan geen opvang bieden. Wel kunnen wij, in samenwerking met netwerkpartners, ondersteuning bieden en advies geven over de mogelijkheden die elders beschikbaar zijn.

Wij kunnen geen hulp verlenen bij psychiatrische problemen maar wel ondersteuning bieden in doorverwijzing en begeleiding. Wij verlenen wel hulp bij nazorgtrajecten.

Expertisebureau Helse Liefde

Vanaf 1 januari 2018 is stichting Helse Liefde veranderd in het expertisebureau Helse Liefde. 

Reden voor de verandering is dat vanaf 2010 deze stichting aan de vastgestelde doelen op basis van provinciale subsidievoorwaarden en afspraken volledig heeft voldaan.

Gezien het feit dat er nog veel werk verricht moet worden op het gebied van mensenhandel, in het bijzonder loverboyproblemen en de opgebouwde expertise niet verloren mag gaan, is onder auspiciën van stichting Manna het expertisebureau Helse Liefde opgericht. Hiermee is voldoende kwalitatieve borging voor het expertisebureau geboden en kan alle expertise worden behouden.

MEER INFORMATIE

Cursussen

De afgelopen jaren hebben bewezen dat onze stichting een kwalitatief en deskundig educatief programma op christelijk pastoraal counsellinggebied aanbiedt.

Alle cursussen zijn actueel, up to date en zeer praktijkgericht.
Pastorale werkers, gemeenteleiders, counsellors, professionals uit vele zowel christelijk als ook seculiere hulpverleningsorganisaties, geïnteresseerden in bepaalde thema’s hebben met grote tevredenheid deelgenomen aan ons cursusprogramma. Hun waardering werd meervoudig uitgesproken.

Voor de periode 2018 en 2019 bieden wij diverse trainingen en cursussen. Een aantal zijn al eerder door ons aangeboden maar er zijn ook een aantal nieuwe cursussen. Onze docenten zijn hulpverleners of specialisten uit de praktijk.

BEKIJK HIER ONS CURSUSAANBOD

Hulpverleningsaanbod

Stichting Manna heeft een uitgebreid hulpverleningsaanbod. De aanpak en begeleiding vindt plaats op multidisciplinaire basis.

Vanuit meerdere professionele disciplines worden de problemen in samenwerking begeleid. Hierdoor bestaat een grotere kans op succes aangezien de juiste expertise kan worden aangeboden.

MEER INFORMATIE

HULPVERLENINGSAANBOD

Stichting Manna heeft een uitgebreid hulpverleningsaanbod. De aanpak en begeleiding vindt plaats op multidisciplinaire basis.

Bekijk hieronder wat wij voor u kunnen betekenen!

ALGEMEEN

ANGSTEN- NIET PSYCHIATRISCH
COMMUNICATIEPROBLEEM
DEPRESSIVITEIT- NIET PSYCHIATRISCH
IDENTITEITSPROBLEMEN
ROUWVERWERKING
STRESS-EN BURNOUTPROBLEMEN

LOVERBOYPROBLEMATIEK

LOVERBOYPROBLEMATIEK

RELATIE EN GEZIN

GEZINSPROBLEMEN
HUISELIJK GEWELD
OUDERENBEGELEIDING
RELATIEPROBLEMEN
SEKSUELE PROBLEMEN

JURIDISCHE EN FINANCIELE ONDERSTEUNING

BELASTINGAANGIFTE
JURIDISCHE ONDERSTEUNINGEN
SCHULDHULPVERLENING

PASTORAAT EN GEMEENTEOPBOUW

GEMEENTEOPBOUW
ZINGEVINGSVRAAGSTUKKEN

VERSLAVINGSPROBLEMATIEK

VERSLAVINGSPROBLEMATIEK

OPENINGSTIJDEN

Openingstijden hoofdkantoor
Maandag t/m donderdag van 13:00 – 17:00 uur.
Bereikbaarheid administratie
Maandag t/m donderdag van 12:00 – 17:00 uur.

CURSUSAANBOD

De afgelopen jaren hebben bewezen dat onze stichting een kwalitatief en deskundig educatief programma op christelijk pastoraal counsellinggebied aanbiedt. Alle cursussen zijn actueel, up to date en zeer praktijkgericht.

Tarieven

De stichting werkt op non-profit basis en heeft geen winstoogmerk. Om de werkzaamheden te kunnen bekostigen wordt de stichting ondersteund door giften, inkomsten uit projecten en consulten.

Wij dragen de visie dat iedereen christelijke hulpverlening moet kunnen krijgen. Daarom worden vergoedingen zo laag mogelijk gehouden.

Het basisbedrag dat in rekening wordt gebracht bedraagt per 1 januari 2018 € 60,00 per consult.

Consulten en andere mogelijkheden van hulpverlening worden in veel voorkomende gevallen door meerdere zorgverzekeringsmaatschappijen of wettelijke richtlijnen geheel of gedeeltelijk vergoed.

Als er betalingsproblemen zijn of u speciale wensen heeft, worden deze voortijdig met u besproken en onderzocht welke oplossingen wij u kunnen aanbieden. Ook tijdens het hulpverleningstraject kunt u altijd met de administratie overleggen omtrent aanpassingen of betalingsregelingen. De hulpverlening blijft altijd als hoogste prioriteit gelden en mag in principe niet door financiële belemmeringen gestagneerd worden.

Bij twijfel of u voldoende bent verzekerd is het raadzaam om navraag te doen bij uw eigen zorgverzekeraar of dit door ons te laten controleren. Dit voorkomt vervelende situaties achteraf.

Als u  vragen heeft, kunt u altijd terecht bij de administratie. Wij verwijzen u voor de openingstijden van onze administratie naar de onderzijde van de pagina.