Communicatie

Communiceren is soms lastig. Gesprekspatronen kunnen zijn vastgeroest. Miscommunicatie is snel ontstaan.

Communicatie is van cruciaal belang. Onze maatschappij stelt hoge eisen aan communicatie. Geen enkel gebied van relationele omgang kan zonder goede communicatie.

Helaas blijkt goede communicatie nog steeds een probleem te zijn. Ondanks de beste bedoelingen raken mensen in een conflict door misverstanden en begripsverwarring.

Veel relatie- en huwelijksproblemen ontstaan door miscommunicatie. Bij een goede training en educatie blijken veel problemen opgelost te kunnen worden en is herstel mogelijk.

Stichting Manna heeft een uitgebreid pakket aan communicatietrainingen en educatie. Deze trainingen zijn gericht op communicatie binnen huwelijken, leiderschap, pastorale hulpverleningsgesprekken, counselling, kinder – en jongerengesprekken en opvanggesprekken bij traumatische gebeurtenissen.

Daarbij voorziet onze stichting ook in speciaal op aanvraag samengestelde communicatietrainingen en verdiepingsdagen. Alle trainingen worden gedaan vanuit een praktijkgerichte benadering. Soms worden rollenspelers toegevoegd om de realiteit beter te kunnen benaderen.

Hoofdkantoor Stichting Manna
  Emmaplein 50, 6161 SB Geleen
  046 474 16 22
  administratie@stichtingmanna.nl

Openingstijden hoofdkantoor
Maandag t/m donderdag van 13:00 – 17:00 uur.

Bereikbaarheid administratie
Maandag t/m donderdag van 12:00 – 17:00 uur.

Meer informatie?

Neem dan contact met ons op via administratie@stichtingmanna.nl, bel 046 474 16 22 of vul onderstaand contactformulier  in.