Cursusaanbod Stichting Manna

CURSUSAANBOD STICHTING MANNA

De afgelopen jaren hebben bewezen dat onze stichting een kwalitatief en deskundig educatief programma op christelijk pastoraal counsellinggebied aanbiedt.

Alle cursussen zijn actueel, up to date en zeer praktijkgericht.
Pastorale werkers, gemeenteleiders, counsellors, professionals uit vele zowel christelijk als ook seculiere hulpverleningsorganisaties, geïnteresseerden in bepaalde thema’s hebben met grote tevredenheid deelgenomen aan ons cursusprogramma. Hun waardering werd meervoudig uitgesproken.

Voor de komende periode bieden wij diverse trainingen en cursussen. Een aantal zijn al eerder door ons aangeboden maar er zijn ook een aantal nieuwe cursussen. Onze docenten zijn hulpverleners of specialisten uit de praktijk.

Wij bieden ook verschillende begeleidingsvormen aan die professionals kunnen ondersteunen in hun ontwikkeling, zoals supervisie, coaching en intervisie. Wij hopen dat ons programma ook voor u aantrekkelijk zal zijn.

Heeft u bijzondere wensen ten aanzien van ons aanbod?

Wij verzorgen ook trainingen en cursussen ‘op maat‘ en beschikken ook over in-company aanbiedingen. Specifieke trainingen, die niet in ons reguliere aanbod staan vermeld, kunnen door ons worden samengesteld en verzorgd. Vraag gerust naar de mogelijkheden en kosten. U krijgt vrijblijvend een offerte toegezonden.

In-company
De mogelijkheid bestaat om cursussen in-company aan te bieden. De cursus wordt dan specifiek voor uw organisatie afgestemd ten behoeve van de deelnemers. Als u belangstelling heeft voor een in-company training bespreken wij uw wensen vrijblijvend in een voorgesprek. U ontvangt na vaststelling een offerte waarin de scholingsvraag, financiële kaders en een raamwerk van de training zijn opgenomen. Na bevestiging zal de training volgens afspraak worden uitgevoerd. Tijdens de training zal rekening worden gehouden met specifieke eisen die indien mogelijk en noodzakelijk alsnog worden toegevoegd. Na de training zal een evaluatie plaatsvinden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de stichting via onze website of telefoonnummer 046-4741622.

CURSUSAANBOD:

COUNSELLING LOVERBOY PROBLEMEN
GEZINSBEGELEIDING LOVERBOY PROBLEMEN
EERGERELATEERD GEWELD

ONZE CURSUSSEN