Huiselijk geweld

Nu is het genoeg! Uit onderzoek is gebleken dat het heel lastig is om in een huiselijk geweld situatie hulp te zoeken.

Huiselijk geweld is de meest voorkomende vorm van geweld. Helaas bestaat rondom dit thema nog steeds een groot taboe en schaamte. Jarenlang blijven gewelddadige situaties bestaan, met grote negatieve gevolgen. Niet alleen het slachtoffer maar ook de omgeving wordt vaak getraumatiseerd door de gebeurtenissen.

Stichting Manna heeft een jarenlange ervaring met de behandeling en begeleiding van slachtoffers, betrokkenen en plegers. Wij werken nauw samen met vele netwerkpartners waardoor voor alle betrokkenen goede hulpverlening kan worden aangeboden.

Voor christenen is de geloofsleer vaak nog een extra belemmering om hulpverlening te zoeken. Vraagstellingen omtrent scheiding, vergeving, functioneren binnen de kerk of gemeente alsook persoonlijke geloofsworstelingen kunnen ertoe bijdragen dat er geen hulp wordt gevraagd.

Stichting Manna heeft voor deze vorm van begeleiding pastorale werkers, die theologisch geschoold zijn en zowel direct betrokkenen alsook de betreffende gemeente en kerk kunnen adviseren en ondersteunen.

Hoofdkantoor Stichting Manna
  Emmaplein 50, 6161 SB Geleen
  046 474 16 22
  administratie@stichtingmanna.nl

Openingstijden hoofdkantoor
Maandag t/m donderdag van 13:00 – 17:00 uur.

Bereikbaarheid administratie
Maandag t/m donderdag van 12:00 – 17:00 uur.

Meer informatie?

Neem dan contact met ons op via administratie@stichtingmanna.nl, bel 046 474 16 22 of vul onderstaand contactformulier  in.