Vergroot hier uw lettertype:

Veel mensen leiden aan een vorm van depressiviteit.

Tegenslagen in het leven, lage zelfwaarde, uitzichtloosheid door verlies van baan, scheiding, verlies van een belangrijke persoon of de onmogelijkheid om te functioneren in eigen leefomgeving zijn allemaal oorzaken waardoor mensen depressief kunnen raken.

Stichting Manna heeft meerdere pastorale werkers en counsellors die ervaring hebben in het ondersteunen en begeleiden van depressieve mensen. Daarbij wordt vaak samengewerkt met huisartsen of organisaties die extra ondersteuning kunnen bieden.

Door middel van gesprekken, praktische trainingen, en lichaamsoefeningen kunnen mensen weer worden geholpen om hun depressiviteit de baas te worden. Hierbij kan medicinale ondersteuning noodzakelijk zijn. Daarbij ondersteunen wij bij re-integratietrajecten en advisering aan bedrijfsartsen en Arbodiensten.

In veel gevallen worden de kosten door ziektekostenverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed.