Vergroot hier uw lettertype:

Gemeenteopbouw

Stichting Manna verleent ondersteuning en begeleiding aan gemeenteleiders, pastorale werkers en pastorale teams in christelijke gemeentes en kerken. Deze ondersteuning blijkt noodzakelijk te zijn aangezien de psychopastorale problemen in gemeenten en kerken steeds groter worden.

De tijdgeest is ook aan kerken en gemeenten niet voorbijgegaan en blijkt goed gecoördineerde pastorale ondersteuning van cruciaal belang in het gemeentebeleid en de begeleiding van gemeenteleden en bezoekers.

Stichting Manna verleent o.a.:

  • training en coaching aan pastorale werkers en pastorale teams
  • intervisie en supervisie aan pastorale werkers
  • ondersteuning bij gemeentebeleid met betrekking tot pastoraal beleid
  • ondersteuning en begeleiding bij psychopastorale probleemgebieden
  • ontwikkelen van speciale trainingen voor psychopastorale toerusting en verdieping
  • ondersteuning aan gemeenteleiding in de aanpak en begeleiding van pastorale probleemgebieden

Stichting Manna heeft jarenlange ervaring op het gebied van pastorale gemeenteopbouw en begeleiding. Neem gerust contact op als u een probleem of verzoek heeft.