Vergroot hier uw lettertype:

Huiselijk geweld

Huiselijk geweld is de meest voorkomende vorm van geweld. Helaas bestaat rondom dit thema nog steeds een groot taboe en schaamte. Jarenlang blijven gewelddadige situaties bestaan, met grote negatieve gevolgen. Niet alleen het slachtoffer maar ook de omgeving wordt vaak getraumatiseerd door de gebeurtenissen.

Stichting Manna heeft een jarenlange ervaring met de behandeling en begeleiding van slachtoffers, betrokkenen  en plegers. Wij werken nauw samen met vele netwerkpartners waardoor voor alle betrokkenen goede hulpverlening kan worden aangeboden.

Voor christenen is de geloofsleer vaak nog een extra belemmering om hulpverlening te zoeken. Vraagstellingen omtrent scheiding, vergeving, functioneren binnen de kerk of gemeente alsook persoonlijke geloofsworstelingen kunnen ertoe bijdragen dat er geen hulp wordt gevraagd.

Stichting Manna heeft voor deze vorm van begeleiding pastorale werkers, die theologisch geschoold zijn en zowel direct betrokkenen alsook de betreffende gemeente en kerk kunnen adviseren en ondersteunen.