Vergroot hier uw lettertype:

Stichting Manna heeft de mogelijkheid om juridische advies te geven. Bij eenvoudige zaken kan de stichting direct informatie verstrekken.

Complexe juridische vraagstukken worden in samenwerking met een convenantpartner (advocaat / juridisch adviesbureau) behandeld. Deze partners kunnen zaken verder afwerken en eventueel bij een rechtbank voordragen.

Voordat de juridische vragen kunnen worden behandeld, dient altijd eerst een intakegesprek voor inventarisatie van de probleemgebieden aangevraagd te worden. Hiervoor kunt u contact opnemen met onze stichting.