Vergroot hier uw lettertype:

Relatieproblemen

Iedere relatie kan in met problemen te maken krijgen. Sommige problemen kan men heel goed zelf oplossen, voor andere is professionele hulp noodzakelijk. Veel mensen schamen zich voor hun problemen, blijven zwijgen of proberen - soms jarenlang - een vertekend beeld naar de buitenwereld af te geven. Veel blijft binnen vier muren verborgen; het bespreken van de problemen is taboe. Uiteindelijk worden de problemen dermate groot dat scheiding de enige oplossing lijkt. De gevolgen zijn vaak desastreus. Kwetsing, rouw, vernedering, manipulatie en depressie kunnen de gevolgen zijn van jarenlang zwijgen. Het kan echter ook anders.

Stichting Manna heeft meerdere counsellors en pastorale werkers die relatietherapie en ondersteuning bieden bij relationele problemen.

Tijdens deze begeleidingen worden de problemen vanuit een systeemgerichte aanpak benaderend. Daarbij kunnen de navolgende onderwerpen o.a. aan de orde  komen:  de individuele achtergrond en ervaringen van de partner, communicatiepatronen, vergeving, interactie-patronen tussen partners, seksualiteit en externe invloeden.