Vergroot hier uw lettertype:

Verslavingsproblematiek

Stichting Manna verleent bij verslavingsproblematieken de navolgende hulpverlening:

  • ambulante hulpverlening
  • ondersteuning en begeleiding naar interne hulpverlening of organisaties
  • terugvalpreventie (het voorkomen en terugdringen van hernieuwde verslaving)begeleiden en ondersteunen van sociale omgeving tijdens verslavingsproblemen
  • preventieprojecten

Stichting Manna heeft binnen de verslavingszorg de navolgende werkvelden:

  • seksverslaving
  • drankverslaving
  • drugsverslaving
  • gokverslaving

Alle hulpverlening binnen de verslavingszorg vindt plaats op basis van multidisciplinaire aanpak. Dit houdt in dat naast de verslaving ook andere daaruit voortvloeiende problemen worden behandeld. Deze manier van hulpverlening blijkt in de praktijk de meeste resultaten op te leveren.