Vergroot hier uw lettertype:

In de huidige maatschappij zoeken mensen opnieuw naar spiritualiteit en zingeving. Ondanks wetenschap, menselijke mogelijkheden en een hoge mate aan individualisme blijven mensen  zitten met vragen over de betekenis van het leven, het lijden, het succes en de hoop alsmede hun persoonlijke plaats hierin.

  • Men zoekt naar de zin van het leven, mogelijkheden van het menselijk-zijn:
  • tijdens rouw-verlieservaringen komt het thema zingeving heel vaak weer op de voorgrond 
  • de zoektocht in de zingeving van de eigen baan of mogelijkheden om iets anders te doen
  • betekenis van relatie, opvoeding, alleen-zijn
  • waarde van ouderdom en de mogelijkheden daarvan
  • het leven na de dood
  • eigen plaats in het leven
  • God, mens en wereld
  • enz.

Stichting Manna verleent ondersteuning bij zingevingsvaagstukken vanuit een christelijke visie. Zowel theologische alsook pastorale onderwerpen kunnen tijdens de zingevingsvraagstukken worden begeleid.