Hulpverleningsaanbod Stichting Manna

HULPVERLENINGSAANBOD

Stichting Manna heeft een uitgebreid hulpverleningsaanbod. De aanpak en begeleiding vindt plaats op multidisciplinaire basis.

Vanuit meerdere professionele disciplines worden de problemen in samenwerking begeleid. Hierdoor bestaat een grotere kans op succes aangezien de juiste expertise kan worden aangeboden.

U kunt op deze site over de gebieden waarop wij hulp verlenen korte informatie lezen. Neem gerust contact met ons op tijdens kantooruren als u specifieke vragen of twijfels heeft over onze hulpverleningsmogelijkheden. Wij adviseren u graag.

ALGEMEEN

ANGSTEN- NIET PSYCHIATRISCH
COMMUNICATIEPROBLEEM
DEPRESSIVITEIT- NIET PSYCHIATRISCH
IDENTITEITSPROBLEMEN
ROUWVERWERKING
STRESS-EN BURNOUTPROBLEMEN

LOVERBOYPROBLEMATIEK

LOVERBOYPROBLEMATIEK

RELATIE EN GEZIN

GEZINSPROBLEMEN
HUISELIJK GEWELD
OUDERENBEGELEIDING
RELATIEPROBLEMEN
SEKSUELE PROBLEMEN

JURIDISCHE EN FINANCIELE ONDERSTEUNING

BELASTINGAANGIFTE
JURIDISCHE ONDERSTEUNINGEN
SCHULDHULPVERLENING

PASTORAAT EN GEMEENTEOPBOUW

GEMEENTEOPBOUW
ZINGEVINGSVRAAGSTUKKEN

VERSLAVINGSPROBLEMATIEK

VERSLAVINGSPROBLEMATIEK

HULPVERLENING ALGEMEEN

Alle hulpverlening binnen de verslavingszorg vindt plaats op basis van multidisciplinaire aanpak. Dit houdt in dat naast de verslaving ook andere daaruit voortvloeiende problemen worden behandeld. Deze manier van hulpverlening blijkt in de praktijk de meeste resultaten op te leveren.

Tarieven

De stichting werkt op non-profit basis en heeft geen winstoogmerk. Om de werkzaamheden te kunnen bekostigen wordt de stichting ondersteund door giften, inkomsten uit projecten en consulten.

Wij dragen de visie dat iedereen christelijke hulpverlening moet kunnen krijgen. Daarom worden vergoedingen zo laag mogelijk gehouden.

Het basisbedrag dat in rekening wordt gebracht bedraagt per 1 januari 2018 € 60,00 per consult.

Consulten en andere mogelijkheden van hulpverlening worden in veel voorkomende gevallen door meerdere zorgverzekeringsmaatschappijen of wettelijke richtlijnen geheel of gedeeltelijk vergoed.

Als er betalingsproblemen zijn of u speciale wensen heeft, worden deze voortijdig met u besproken en onderzocht welke oplossingen wij u kunnen aanbieden. Ook tijdens het hulpverleningstraject kunt u altijd met de administratie overleggen omtrent aanpassingen of betalingsregelingen. De hulpverlening blijft altijd als hoogste prioriteit gelden en mag in principe niet door financiële belemmeringen gestagneerd worden.

Bij twijfel of u voldoende bent verzekerd is het raadzaam om navraag te doen bij uw eigen zorgverzekeraar of dit door ons te laten controleren. Dit voorkomt vervelende situaties achteraf.

Als u  vragen heeft, kunt u altijd terecht bij de administratie. Wij verwijzen u voor de openingstijden van onze administratie naar de onderzijde van de pagina.