Vergroot hier uw lettertype:

Na afloop van het  behandel- begeleidingstraject, vindt er een evaluatie plaats met de cliënt.  Tijdens dit gesprek wordt gevraagd naar de effectiviteit van de behandeling, de integratie van de identiteit daarin en de werkwijze van de behandelaar. Ook wordt naar mogelijke verbeterpunten gevraagd. Met behulp van deze gegevens wordt gezocht naar verbeteringen van de begeleiding of de organisatie. 

Voor zover de controle en noodzakelijke ontwikkeling op netwerkpartners van toepassing is, zal dit beleid op gelijke wijze op hen worden toegepast.

Wachttijden

Als mensen problemen hebben en dringend hulp zoeken, is het bijzonder onprettig als men lang moet wachten. Toch zijn lange wachttijden meer regelmaat dan uitzondering.

De wachttijden van aanmelding tot intake zijn:

Kinder- & Jeugdzorg :  1 week 

Volwassenen :  1 week 

Crisis :  per direct of afspraak; dit ter beoordeling van de crisisdienst. 
Na dit eerste gesprek wordt  - afhankelijk van de hulpvraag - zo spoedig  mogelijk gestart met het behandelings- of begeleidingstraject.

U dient deze cijfers te beschouwen als een richtlijn.