Kwaliteit Stichting Manna

Kwaliteit

Stichting Manna hecht grote waarde aan kwaliteit in de breedste zin van het woord. Daarom is ten aanzien van de kwaliteitsgarantie voor meervoudige controle en ontwikkeling gekozen. Meer informatie hierover vindt u onder het kopje kwaliteitsgarantie.

Meer informatie

Tevredenheid

Zowel voor cliënten als voor Stichting Manna is het belangrijk om te weten wat cliënten van de geboden hulp vinden. Zowel positieve als negatieve reacties helpen om de hulp te verbeteren. Zie verder onder klanttevredenheid.

Meer informatie

Klachten

Als u tekortkomingen of fouten in ons werk tegenkomt, vinden we het belangrijk dat u ons daarop wijst. Dan kunnen wij er wat aan doen en er van leren. De manieren waarop uw klacht behandeld wordt vindt u onder het kopje klachtenregeling.

Meer informatie

Wachttijden

Als mensen problemen hebben en dringend hulp zoeken, is het bijzonder onprettig als men lang moet wachten. Wij proberen de wachttijden zo kort mogelijk te houden en over het algemeen kan de intake één tot maximaal twee weken na de aanmelding plaatsvinden. Ook voor het vervolgtraject, als dit binnen Stichting Manna mogelijk is, gelden geen lange wachttijden.