Leveringsvoorwaarden

Inschrijving opleidingen/cursussen/trainingen

 • U schrijft zich in voor een opleiding of cursus door het invullen, ondertekenen en opsturen van een inschrijfformulier per post, fax of online.
 • Telefonisch reserveren is niet mogelijk.
 • Alle inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.
 • Na ontvangst van het inschrijfformulier sturen wij u een bevestiging.
 • Direct na het verstrijken van de uiterste inschrijfdatum van de betreffende opleiding/cursus ontvangt u bericht over doorgang en definitieve plaatsing.
 • Tevens ontvangt u een factuur op uw naam, die vóór de start van de opleiding/cursus voldaan dient te zijn.
 • Circa drie weken voor aanvang van de opleiding/cursus krijgt u een uitnodiging voor de eerste bijeenkomst en nadere informatie.
 • Voor een aantal opleidingen bestaan aparte aanmeldingsformulieren en/of -procedures. Dit staat bij de betreffende opleidingen vermeld.

Annulering cursus / training of opleiding

 • Annuleren kan alleen schriftelijk. Als annuleringsdatum geldt de datum van het poststempel.
 • Bij annulering tot 6 weken voor aanvang van de opleiding/cursus brengen wij u € 8,00 administratiekosten in rekening.
 • Bij annulering tussen de 6 en 4 weken voor aanvang van de opleiding/cursus brengen wij u 50% van de kosten van de cursus / training in rekening en binnen 4 weken voor het begin van de opleiding/cursus het gehele bedrag.
 • Indien u annuleert binnen 6 weken voor het begin van de opleiding/cursus en een vervanger voordraagt die aan de gestelde toelatingseisen voldoet, brengen wij u € 8,00 administratiekosten in rekening.
 • Bij annulering tijdens de opleiding/cursus bent u de volledige prijs verschuldigd, behoudens bijzondere omstandigheden; ter beoordeling van stichting Manna.
 • Bij onvoldoende inschrijvingen of indien een opleiding/cursus door overmacht niet door kan gaan, vervallen de kosten.
 • Deelnemers die als debiteur m.b.t. betaling in gebreke blijven, zijn zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke incassokosten bovenop de hoofdsom van de opleidings/cursuskosten verschuldigd.

Belangrijk!

Indien er minder dan het vooraf vastgestelde minimum aantal deelnemers voor een training / cursus zijn ingeschreven. Zal worden besloten dat er GEEN doorgang kan plaatsvinden. Per training / cursus is een minimaal aantal inschrijvingen vastgesteld. Indien een training / cursus al is betaald wordt het bedrag gestorneerd.
Er kunnen bij annulering door stichting Manna van een cursus / training, geen rechten worden geclaimd.

Hoofdkantoor Stichting Manna
  Emmaplein 50, 6161 SB Geleen
  046 474 16 22
  administratie@stichtingmanna.nl

Openingstijden hoofdkantoor
Maandag t/m donderdag van 13:00 – 17:00 uur.

Bereikbaarheid administratie
Iedere dinsdag, woensdag en donderdag van 12:00 – 17:00 uur.