Over Stichting Manna

Historie

Stichting Manna is ontstaan uit een persoonlijk initiatief van dhr. Theo Hendrickx in 1998. De doelstelling van de stichting was met name het ondersteunen van de pastorale zorg in de christelijke gemeenten. In de beginfase is er vooral gebruik gemaakt van vrijwilligers, na verloop van tijd is de stichting verder ontwikkeld en geprofessionaliseerd.

We zijn inmiddels uitgegroeid tot een stichting die, met een multidisciplinair team, hulp verleent op veel gebieden. Onze medewerkers zijn allen vanuit hun eigen specialisme of beroep aangesloten bij een of meerdere beroepsverenigingen.
Ook werken we samen met een aantal netwerkpartners die onze hulpverlening nog kunnen aanvullen.

Stichting Manna, waarom deze naam? Veel mensen maken in hun leven een periode mee die ze als heel zwaar ervaren. Er lijkt geen doorkomen meer aan, zoals je ook kunt hebben tijdens een zware tocht door de woestijn.

Zoals er manna uit de hemel kwam voor de Israëlieten in de woestijn, zo willen wij mensen die in psychische, geestelijke of sociale nood zijn bijstaan tijdens deze moeilijke periode. Er voor hen zijn tijdens de woestijntijd in hun leven, en hen begeleiden naar een nieuwe periode met nieuwe mogelijkheden en nieuwe uitdagingen.

Naast het verlenen van hulp worden er opleidingen en cursussen gegeven om anderen toe te rusten bij hun werk in de hulpverlening. Ook bieden we supervisie en begeleiding bij intervisie aan.

Onze praktijk is rolstoeltoegankelijk en er is een invalidetoilet aanwezig.

Wij werken volgens de meldcode 2019 en alle wettelijke richtlijnen die aan onze hulpverlening zijn verbonden.

Cursussen

Bekijk hieronder ons aanbod in cursussen

ONS CURSUSAANBOD

Hulpverlening

Waar kunnen we mee helpen?

HULPVERLENINGSAANBOD

Overige informatie

Stichting Manna heeft een dependance voor christelijke hulpverlening in Noord-Limburg.

Onze coördinatrice / medewerkster is Reggie Mom,
Het adres van de dependance is: Bergstraat 13, 6082AJ Buggenum

Aanmelding voor deze dependance verloopt via het hoofdkantoor

U kunt in Noord-Limburg terecht voor: psychosociale ondersteuning en begeleiding

  • pastorale counseling (individuele problemen)
  • pastorale meervoudige gezinsproblemen
  • sociaal – maatschappelijke ondersteuning
  • schuldhulpverlening en budgettering
  • EMDR Therapie

Het hoofdkantoor in Zuid-Limburg voorziet in verdere ondersteuning. In de nabije toekomst zullen meer disciplines aan de dependance in Noord-Limburg worden toegevoegd.

Consulten uitsluitend op afspraak.

Expertisebureau Helse liefde is opgericht om het loverboy probleem in Limburg beter aan te pakken door middel van hulpverlening, voorlichting en trainingen.

Vanaf 1997 bestond al het project ‘helse liefde’ dat zich voornamelijk richtte op voorlichting aan scholieren, docenten en beroepsgroepen. Gezien de noodzaak van uitbreiding en deelname aan het project  ‘Aanpak loverboys Westelijk Mijnstreek ‘ was de oprichting van een specifieke stichting een grote noodzaak. Expertisebureau  Helse Liefde is een onderdeel van Stichting Manna maar functioneert autonoom.

Het aanbod van het expertisebureau is navolgende:

  • voorlichting geven aan scholieren, docenten, ouders, beroepsgroepen
  • ouderbegeleiding en ondersteuning aan betrokkenen via persoonlijke consultatie of lotgenotengroep
  • begeleiding van slachtoffers d.m.v. een ‘buddytraject’
  • behandeling en ondersteuning d.m.v. specifieke hulpverlening
  • aanbieden van opleidingen, cursussen, trainingen en workshops betreffende loverboy problematiek

Aan het aanbod zijn soms kosten verbonden. Meer informatie hierover treft u per onderwerp aan op de website van Expertisebureau Helse Liefde.

U kunt uw vragen ook via het contactformulier aan ons stellen. Als u de noodzakelijke gegevens naar ons mailt, nemen wij zo spoedig mogelijk met u contact op.

Tevens kunt u tijdens de openingstijden van onze administratie uw vragen stellen. Het telefoonnummer hiervoor is 046-4741622.

Hulpverleners

Gezien de groeiende ontwikkeling van onze stichting zijn wij dringend op zoek naar hulpverleners met een christelijke identiteit.
Wij komen graag met u in contact  als u een christelijk hulpverlener en werkzaam in de eerstelijns / tweedelijns hulpverlening bent.

Aangezien er door de overheid, zorgverzekeraar en cliëntenorganisaties steeds hogere eisen worden gesteld aan hulpverleners bij zorgverlening is het steeds moeilijker om de vereiste kwaliteit te behouden. Stichting Manna heeft het streven om vanuit een christelijke basis en visie een hoog kwalitatief  zorgaanbod te realiseren. Daarom zijn wij geïnteresseerd in contact met u.

Indien u zich als netwerkpartner bij onze stichting wilt aansluiten, kunt u eveneens met ons contact opnemen. Voorwaarde is dat u zich met onze christelijke identiteit kunt conformeren. U bent van harte welkom voor een gesprek.

Stichting Manna werkt intensief samen met een groot aantal netwerkpartners, waarvan de verwijzing naar internet en website nog toegevoegd moet worden. Een aantal netwerkpartners heeft geen eigen website of deze is nog in ontwikkeling.

Homeostase diëtistenpraktijk en counselling

Stichting Bethesda Stichting Bethesda (België)

Huisarts drs. Dias TE, praktijkadres : Ganzeweide 71 , 6413 GB HEERLEN. 045-5212582 (geen website)

Met algemene netwerkpartners wordt bedoeld dat zij hun werkzaamheden niet vanuit een christelijke basis en principe verrichten maar wel op een goede wijze met de christelijke zingeving binnen hun expertise omgaan. Door deze professionele houding kan stichting Manna op een verantwoorde wijze met de netwerkpartners samenwerken.

Roeleven advocatenkantoor voor juridische ondersteuning

Crombag Oehlen advocaten voor strafrechtzaken

Fresher webdesign en huisstijlontwikkeling

ABvC Algemene beroepsvereniging voor counsellors

Jotiko social media deskundige

Dr. Ghiselle healty life, happy life   Natuurgeneeskunde, Vitaliteitscoaching en Stresscounseling van een Dokter

https://www.scag.nl  Geschilleninstantie voor de complementaire en alternatieve zorg

ONS BESTUUR

Stichting Manna is een christelijk multidisciplinair centrum waaraan een aantal vaste medewerkers zijn verbonden. Momenteel zijn de volgende professionals bij ons aangesloten:

Theo Hendrickx
Theo Hendrickx
Geregistreerd ABvC: 113063 RBCZ/TCZ register: 301067R
Cora Hendrickx
Cora Hendrickx
Geregistreerd ABvC:116407 RBCZ/TCZ register: 301122R
Bertha Verkerk
Reggie Mom
Wilma Thijs
Piet Korving
Marlies Levels