Vergroot hier uw lettertype:

Tarieven

De stichting werkt op non-profit basis en heeft geen winstoogmerk. Om de werkzaamheden te kunnen bekostigen wordt de stichting ondersteund door giften, inkomsten uit projecten en consulten.

Wij dragen de visie dat iedereen christelijke hulpverlening moet kunnen krijgen. Daarom worden vergoedingen zo laag mogelijk gehouden.

Het basisbedrag dat in rekening wordt gebracht bedraagt per 1 januari 2018 € 60,- per consult.

Consulten en andere mogelijkheden van hulpverlening worden in veel voorkomende gevallen door meerdere zorgverzekeringsmaatschappijen of wettelijke richtlijnen geheel of gedeeltelijk vergoed.

Als er betalingsproblemen zijn of u speciale wensen heeft, worden deze voortijdig met u besproken en onderzocht welke oplossingen wij u kunnen aanbieden. Ook tijdens het hulpverleningstraject kunt u altijd met de administratie overleggen omtrent aanpassingen of betalingsregelingen. De hulpverlening blijft altijd als hoogste prioriteit gelden en mag in principe niet door financiële belemmeringen gestagneerd worden.

Bij twijfel of u voldoende bent verzekerd is het raadzaam om navraag te doen bij uw eigen zorgverzekeraar of dit door ons te laten controleren. Dit voorkomt vervelende situaties achteraf. 

Als u  vragen heeft, kunt u altijd terecht bij de administratie. Wij verwijzen u voor de openingstijden van onze administratie naar de onderzijde van de pagina.