Project omschrijving

Counselling loverboy problemen

De training is voornamelijk gericht op counsellors, maatschappelijk werkers, jeugdzorgwerkers, politie, schoolpersoneel, mentoren, vertrouwenspersonen, hulpverleners uit de gezondheidszorg, psychologen en geïnteresseerden die met dit onderwerp raakvlakken hebben.

Kernpunten cursus:

  • inzicht krijgen in statistische probleemstelling en feitelijkheden
  • processen en interacties deelnemende partijen
  • definities en informatie over slachtoffers en loverboys/pooierboys
  • signalering slachtoffers en daders via taxatiemethode
  • hulpverlening algemeen
  • ouderbegeleiding
  • systeemgerichte mogelijkheden van interventie
  • screening en aanpak probleemsituaties
  • hulpverleningsfasen slachtoffers
  • methoden en (on)mogelijkheden hulpverlening

Accreditatie

Voor de cursus zijn 17 PE punten door de accreditatiecommissie van de Algemene Beroepsvereniging voor Counselling(ABvC 2020/040) toegekend en deze kunnen volgens de nieuwe reglementen voor (her)registratie worden gebruikt. Tevens is deze cursus geaccrediteerd door de SKJ voor 18 PE punten (SKJ 204206)voor Jeugdzorgwerkers, Agogen en Maatschappelijk Werkers U krijgt een certificaat van deelname aan het eind van de bij- en nascholing uitgereikt. Voor PE-punten bent u wel verplicht volledig aan beide dagen deel te nemen.

Literatuur

Alle noodzakelijke materialen worden u tijdens de eerste dag van de cursus uitgereikt.

Incompany

De mogelijkheid bestaat om deze training incompany aan te bieden. De training wordt dan voor uw organisatie specifiek afgestemd ten behoeve van de deelnemers. Hierdoor kan een betere afstemming op de betreffende doelgroep worden gedaan. Als u belangstelling heeft voor een incompany training bespreken wij uw wensen vrijblijvend in een voorgesprek. U ontvangt na vaststelling een offerte waarin de scholingsvraag, financiële kaders en een raamwerk van de training zijn opgenomen. Na bevestiging zal de training volgens vaststelling worden uitgevoerd. Tijdens de training zal rekening worden gehouden met specifieke eisen die indien mogelijk en noodzakelijk alsnog worden toegevoegd. Na de training zal een evaluatie plaatsvinden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de stichting via 046-4741622 en vragen naar Theo Hendrickx of Wilma Thijs.

CURSUSGEGEVENS

Voor inschrijven en meer informatie over deze cursus kun je terecht op www.helseliefde.nl