Project omschrijving

Vergeving en counselling

Vergeven is een onderwerp dat heel weinig plaats krijgt gedurende de verwerking van traumatische voorvallen en ingrijpende gebeurtenissen. Toch blijkt vergeving cruciaal te zijn tijdens verwerkingsprocessen. Mensen die niet kunnen vergeven leven met verbittering, boosheid en allerlei andere psychische en fysieke klachten moeizaam verder en kunnen geen doorstart maken naar een toekomst. Uit recent wetenschappelijk onderzoek blijkt steeds meer de impact en effecten van vergevingsloosheid op het menselijk wezen. Veel problemen, zoals angsten, burnout, stress, woede of depressiviteit blijken mede indringend veroorzaakt te worden door verborgen onvergeeflijkheid.

De bij- en nascholing ‘ vergeven en counselling ‘ voorziet in ruime kennis over dit onderwerp. Naast wetenschappelijke informatie, inzicht in processen en mogelijkheden van anamnese, wordt ook een protocollaire aanpak aangeboden om vergeving gefaseerd te begeleiden. De hulpverlener wordt voorzien van interdisciplinaire methoden en gesprekstechnische interventiemogelijkheden om cliënten – vaak zeer moeilijke – veranderingsprocessen te laten aangaan. De verkregen kennis en inzicht dient ter ondersteuning om cliënten via psycho-educatie te begeleiden. De workshops dienen als ondersteuning van de praktische toepassing. Op de laatste dag zal met acteurs de volledige bij– en nascholing praktisch getraind worden.

Doelgroep

De bij – en nascholing is voornamelijk gericht op counsellors, maatschappelijk werkers, pastorale werkers, psycho-sociale werkers, psychologen.

Doelstellingen bij- nascholing

 • Kennis krijgen over wetenschappelijk onderzoek en resultaten t.a.v. vergeving
 • Kennis krijgen over neurologische gevolgen en kwetsbaarheid cliënten
 • Hanteren van definitie vergeving
 • Misvattingen over vergeving
 • Hoofdfactoren m.b.t. vergeving
 • Inzicht krijgen in wat geen vergeving is
 • Onvergeeflijkheid, bespreekbaarheid en gevolgen
 • Inzicht krijgen in de modellen van vergevingsprocessen, blokkades en mogelijkheden tot vergeving
 • Anamnese
 • Gefaseerde begeleiding van vergevingsproces
 • Belemmeringen tijdens procesbegeleiding
 • Toepassen gesprekstechnische interventiemethoden
 • Inzicht krijgen in interdisciplinaire mogelijkheden
 • Tijdig herkennen van valkuilen tijdens begeleiding

Literatuur

Reader voorzien van hand-out en meerdere artikelen, gespreksformulieren en anamnese betreffende het onderwerp ‘vergeving’.

Accreditatie

Deze bij – en nascholing is geaccrediteerd door de Algemene Beroepsvereniging voor Counselling met 29 PE-punten.

CURSUSGEGEVENS

Cursusdata: Binnenkort beschikbaar

Tijden: volgt

Kosten: € 450.00 inclusief lunch en cursusmateriaal

Aantal PE: 29

Inschrijven? Klik hier

Schrijf je in voor deze cursus

Schrijf u hieronder in voor deze cursus. Wilt u eerst meer informatie? Neem dan contact met ons op via administratie@stichtingmanna.nl of bel 046 474 16 22.

VEGETARISCHJANEE

JA, IK GA AKKOORD MET DE ALGEMENE VOORWAARDEN