Professionalisering Stichting Manna

Professionalisering

Er bestaan verschillende begeleidingsvormen die professionals kunnen ondersteunen in hun ontwikkeling, zoals supervisie, coaching en intervisie.

Bij supervisie wordt vooral ingegaan op persoonlijke leervragen die iemand heeft ten aanzien van zijn of haar werk. Het doel is eigen ervaringen in het werk zodanig te doordenken en te doorzien dat het leidt tot beter functioneren.

Bij coaching wordt ondersteuning geboden om in een bepaalde situatie beter te kunnen functioneren. Er wordt gewerkt aan een aantal persoonlijke leerdoelen en aan het vermogen om afstand te nemen van de eigen situatie en dagelijkse problemen in breder perspectief te zien.

Intervisie is een vorm van deskundigheidsbevordering waarbij medewerkers een beroep doen op collega’s om mee te denken over persoon- en functiegebonden vraagstukken en knelpunten uit de eigen werksituatie. Het meedenken gebeurt niet door het aandragen van oplossingen, maar juist door het stellen van vragen om zo meer zicht te krijgen op het ingebrachte probleem en hoe hierin te handelen.