Vergroot hier uw lettertype:

Veel leidinggevenden, hulpverleners, pastorale werkers en counselors zoeken periodieke begeleiding om op een goede professionele manier te kunnen functioneren en ontwikkelen.

Daarbij kunnen raadgevingen, supervisiegesprekken en praktische ondersteuning een goede ondersteuning bieden. Stichting Manna verleent coaching en supervisie om effectiever en verantwoord hulp te verlenen of leiding te geven.

Coaching kan pas plaatsvinden na een kennismakingsgesprek. Kosten en andere noodzakelijkheden worden tijdens het kennismakingsgesprek vastgesteld.

Supervisie vindt na onderling overleg periodiek plaats. De vergoeding wordt voor aanvang van de supervisie vastgesteld.


Indien u  informatie wenst, kunt u contact opnemen met Theo Hendrickx, telefoonnummer 06-54341416. 

Onze supervisoren zijn speciaal opgeleid en ingeschreven bij de ABvC , Gcoach of specifieke beroepsverenigingen.