Seksuele problemen

Hoewel je in de huidige maatschappij vaak met seks wordt geconfronteerd, is het vaak niet zo eenvoudig om op een goede wijze over seksualiteit te communiceren. Wij willen daar graag handreikingen in bieden.

Seksualiteit is ondanks de ogenschijnlijke openheid in onze maatschappij nog steeds een taboe. Binnen de relatie wordt vaak moeizaam over seksuele beleving en problemen gesproken. Disfunctioneren en negatieve belevingen blijven vaak in een waas van negativiteit hangen. Statistisch blijkt dat bij echtscheidingen in 80 % van de gevallen onbevredigende seksualteit een belangrijke rol heeft gespeeld.

In christelijke kringen blijkt seksualiteit vanuit zingeving en Bijbelse richtlijnen regelmatig tot extra problemen te leiden. Veel christelijke relaties lijden hieronder, wat helemaal niet nodig is. Ook de persoonlijke zoektocht naar de eigen seksuele identiteit blijkt vaak moeizaam te verlopen en tot grote problemen te leiden.

Naast voorgaande problematiek is seksverslaving een steeds vaker voorkomend probleem, vaak onder invloed van media of psychische problemen. Sinds februari 2008 hebben wij voor deze problemen een speciaal programma.

Stichting Manna heeft sinds januari 2008 een christelijk seksuologisch hulpverlener, die ondersteuning en begeleiding kan bieden op het gebied van persoonlijke seksuele ontwikkeling en relationele seksuele probleemgebieden. Daarbij wordt ook seksuele educatie gegeven waardoor meer inzicht ontstaat in het persoonlijk en relationeel seksueel functioneren.

Wat is een seksuoloog? Met welke problemen kun je bij een seksuoloog terecht? En wat is het werkveld van een seksuoloog? Deze vragen worden beantwoord in de film die bestaat uit korte subfilmpjes naar welke u snel kunt doorklikken. De filmpjes duren per stuk ongeveer 5 minuten. De films zijn bedoeld voor cliënten, verwijzers en hulpverleners. Nieuwsgierig? Neem snel een kijkje op de site van de NVVS

Hoofdkantoor Stichting Manna
  Emmaplein 50, 6161 SB Geleen
  046 474 16 22
  administratie@stichtingmanna.nl

Openingstijden hoofdkantoor
Maandag t/m donderdag van 13:00 – 17:00 uur.

Bereikbaarheid administratie
Maandag t/m donderdag van 12:00 – 17:00 uur.

Meer informatie?

Neem dan contact met ons op via administratie@stichtingmanna.nl, bel 046 474 16 22 of vul onderstaand contactformulier  in.